Reglement 2017

1. De Interuniversitaire Literaire Prijs wordt georganiseerd door Babylon vzw en staat open voor alle studenten die in het jaar 2016-2017 ingeschreven zijn aan een hogeschool of universiteit in België of in Nederland.

2. Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

3. De wedstrijd bestaat uit twee categorieën: poëzie en proza. Daarvoor zijn afzonderlijke prijzen voorzien. De deelnemer kan kiezen voor een van de categorieën of voor elke categorie een verschillend werk inzenden.

4. De inzendingen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

5. De deadline voor de inzendingen is 26 maart 2017. Inzendingen kunnen enkel door middel van een e-mail naar inzending@literaireprijs.be ingezonden worden.

6. Iedere deelnemer vermeldt onder de ingezonden tekst zijn pseudoniem en mag slechts onder één pseudoniem inzenden. Alle informatie waarnaar op de inschrijfpagina gevraagd wordt, moet verschaft worden.

7. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit academici, participanten aan het literaire bedrijf (redacteurs, auteurs enzovoort).

8. De uitspraak van de jury is bindend en er zal niet ingegaan worden op enige correspondentie betreffende de uitspraak.

9. Alle deelnemers en juryleden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking, die op 9 mei 2017 zal plaatsvinden.

10. Voor elke categorie worden er drie laureaten gekozen. Elke laureaat wordt bekroond met onder meer een geldprijs.

11. Deelnemers kunnen zowel voor poëzie als voor proza als eerste laureaat gekozen worden. Hun inzending voor een volgende editie kan dan echter niet meer bekroond worden. Een deelnemer kan dus slechts één keer de eerste prijs ontvangen per categorie.

12. Door de inzending geven de eerste drie laureaten van elke categorie de toestemming hun tekst voor te lezen op de uitreikingsavond.

13. De winnende inzendingen worden gebundeld en gepubliceerd door Babylon. Ze worden daarnaast ook ter publicatie voorgelegd aan de redactie van DW B. Alle inzendingen mogen door de organisator voor randactiviteiten en als publiciteit voor volgende edities gebruikt worden, met vermelding van de auteur.

14. De organisatie mag de privégegevens van de deelnemers niet doorgeven aan derden.

15. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het reglement. Het niet naleven van het wedstrijdreglement leidt tot diskwalificatie.