Verkiezingen Onderwijs

De verkiezing

Babylon vertegenwoordigt haar studenten in verschillende raden aan onze faculteit en in een aantal studentenoverleggen (zoals het facultair overlegorgaan CORaaL en de Algemene Vergadering van Stura KU Leuven). De onderwijsverantwoordelijken van Babylon coördineren die vertegenwoordiging en proberen op zo veel mogelijk vergaderingen zelf aanwezig zijn. Er zijn echter nog een heleboel plaatsen over en jij kan er eentje op je nemen!

Voor een overzicht van alle vrije vertegenwoordigingsplaatsen kan je terecht op de Onderwijspagina van onze website. Als je geïnteresseerd bent in een van de vrije plaatsen kan je je kandidaat stellen op het eerste Onderwijsbureau van het academiejaar. Meer informatie daarover vind je hieronder. De verkiezingsprocedure verloopt als volgt:

Onderwijsbureau 1

De verdeling van de vertegenwoordigingsplaatsen gebeurt op het eerste Onderwijsbureau van het academiejaar. Meer informatie over wat het onderwijsbureau is en wat je er kan komen doen vind je hier.

Het eerste Onderwijsbureau vindt dit jaar plaats op donderdag 6 oktober in MSI 01.23 vanaf 19u00. Probeer daar zeker aanwezig te zijn! Het Facebookevenement vind je hier. Indien je verhinderd bent kan je ons ook laten weten naar welke plaats jouw voorkeur uitgaat via onderwijs@kringbabylon.be.

Je kan natuurlijk op voorhand meer informatie inwinnen bij een van de onderwijsverantwoordelijken van Babylon door hen aan te spreken in de wandelgangen of te mailen naar onderwijs@kringbabylon.be.